ŽELEZNICE SRBIJE
23. decembar - OGLAS za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora
Petak, 23. decembar 2016.

„ŽELEZNICE SRBIJE“ AKCIONARSKO DRUŠTVO, Beograd, Nemanjina 6

Na osnovu Pravilnika o davanju u zakup poslovnog i reklamnog prostora „Železnice Srbije“ ad („Službeni glasnik Železnice Srbije“, br.15/16) Komisija obrazovana Rešenjem generalnog direktora br. 1/2016-977 objavljuje

OGLAS
o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora

Bliži opis poslovnog prostora koji se daje u zakup:
1. Podaci o nepokretnosti br. 1:

 • HOTEL "ŽELEZNIČAR“ u Vrnjačkoj Banji
 • Vrnjačka Banja, ul.Aleja Gavrila Principa br.3
 • KP br.1231/1 KO Vrnjačka Banja
 • Površina za izdavanje je 3049,11 m², sa početnom najnižom mesečnom cenom od 400,00 din/m², bez PDV-a.
 • Poslovni prostor se izdaje na period od 10 godina
 • Poslovni prostor se izdaje u zakup radi obavljanja ugostiteljske delatnosti

2. Podaci o nepokretnosti br. 2:

 • RESTORAN SA KUHINJOM, koji se nalazi na železničkoj stanici u Vrnjačkoj Banji 
 • Vrnjačka Banja, ul.Polje
 • KP. br.4053 KO Vrnjačka Banja 
 • Površina za izdavanje je 149,25 m², sa početnom najnižom mesečnom cenom od 210,00 din/m², bez PDV-a.
 • Poslovni prostor se izdaje na neodređeno vreme
 • Poslovni prostor se izdaje u zakup radi obavljanja ugostiteljske delatnosti

3. Podaci o nepokretnosti br. 3:

 • RESTORAN SA KUHINJOM, koji se nalazi na železničkoj stanici u Novom Sadu
 • Novi Sad, Bulevar Jaše Tomića
 • KP br.10608 KO Novi Sad I
 • Površina za izdavanje je 482 m², sa početnom najnižom mesečnom cenom od 663,00 din/m², bez PDV-a.
 • Poslovni prostor se izdaje na neodređeno vreme
 • Poslovni prostor se izdaje u zakup radi obavljanja ugostiteljske delatnosti

4. Podaci o nepokretnosti br. 4:

 • Poslovni prostor-deo robnog magacina u reonu železničke stanice Požega (pruga Beograd-Vrbnica)
 • • Požega, ul.Železnička bb;
 • KP 4046/0, KO Požega;
 • Površina za izdavanje je 20 m², sa početnom najnižom mesečnom cenom od 70,00 din/m² bez PDV-a.
 • Poslovni prostor se izdaje na neodređeno vreme
 • Poslovni prostor se izdaje u zakup radi obavljanja uslužne delatnosti

5. Podaci o nepokretnosti br. 5:

 • Poslovni prostor-deo robnog magacina, kao celina, u reonu železničke stanice Požega (pruga Beograd-Vrbnica)
 • Požega, ul.Železnička bb;
 • KP 4046/0, KO Požega;
 • Površina za izdavanje je 380 m², sa početnom najnižom mesečnom cenom od 70,00 din/m² bez PDV-a.
 • Poslovni prostor se izdaje na neodređeno vreme
 • Poslovni prostor se izdaje u zakup radi obavljanja proizvodne i uslužne delatnosti

6. Podaci o nepokretnosti br. 6:

 • Poslovni prostor – kancelarija br.1/8 sprat u Poslovnoj zgradi-soliter u reonu železničke stanice Beograd-ranžirna
 • Beograd-Železnik(Makiš), ul.Lole Ribara bb;
 • KP 3488/16, KO Čukarica;
 • Površina za izdavanje je 22,80 m², sa početnom najnižom mesečnom cenom od 663,00 din/m² bez PDV-a.
 • Poslovni prostor se izdaje na neodređeno vreme
 • Poslovni prostor se izdaje u zakup radi obavljanja uslužne delatnosti

7. Podaci o nepokretnosti br. 7:

 • Poslovni prostor – kancelarija br.5/8 sprat u Poslovnoj zgradi-soliter u reonu železničke stanice Beograd-ranžirna;
 • Beograd-Železnik(Makiš), ul.Lole Ribara bb;
  • KP 3488/16, KO Čukarica;
 • Površina za izdavanje je 23,60 m², sa početnom najnižom mesečnom cenom od 663,00 din/m² bez PDV-a.
 • Poslovni prostor se izdaje na neodređeno vreme
 • Poslovni prostor se izdaje u zakup radi obavljanja uslužne delatnosti

8. Podaci o nepokretnosti br. 8:

 • Poslovni prostor-magacin ekspresne robe-deo kancelarija br.1 u reonu železničke stanice Niš
 • Niš, ul.Dimitrija Tucovića bb;
 • KP 9777/1, KO Niš bubanj;
 • Površina za izdavanje je 12,64 m²,sa početnom najnižom mesečnom cenom od 420,00 din/m² bez PDV-a.
 • Poslovni prostor se izdaje na neodređeno vreme
 • Poslovni prostor se izdaje u zakup radi obavljanja uslužne delatnosti

9. Podaci o nepokretnosti br. 9:

 • Poslovni prostor-deo robnog magacina u reonu železničke stanice Prijepolje (pruga Beograd-Vrbnica)
 • Prijepolje, žel.stanica Prijepolje-teretna;
 • KP 2822/2, KO Prijepolje;
 • Površina za izdavanje je 200 m²,sa početnom najnižom mesečnom cenom od 35,00 din/m² bez PDV-a.
 • Poslovni prostor se izdaje na neodređeno vreme
 • Poslovni prostor se izdaje u zakup radi obavljanja uslužne delatnosti

10. Podaci o nepokretnosti br. 10:

 • Poslovni prostor-magacin-deo u reonu železničke stanice Raška
 • Raška, ul.Železnička bb;
 • KP 342, KO Raška;
 • Površina za izdavanje je 100,00 m²,sa početnom najnižom mesečnom cenom od 35,00 din/m² bez PDV-a
 • Poslovni prostor se izdaje na neodređeno vreme
 • Poslovni prostor se izdaje u zakup radi obavljanja uslužne delatnosti

11. Podaci o nepokretnosti br. 11:

 • Poslovni prostor-magacin-deo u reonu železničke stanice Raška
 • Raška, ul.Železnička bb;
 • KP 342, KO Raška;
 • Površina za izdavanje je 70,00 m²,sa početnom najnižom mesečnom cenom od 35,00 din/m² bez PDV-a
 • Poslovni prostor se izdaje na neodređeno vreme
 • Poslovni prostor se izdaje u zakup radi obavljanja uslužne delatnosti

12. Podaci o nepokretnosti br. 12:

 • Poslovni prostor-magacin-deo i manipulativni prostor u krugu ložionice Lajkovac
 • Lajkovac, ul. Ložionička br.1
 • KP 859/3, KO Lajkovac

1. Poslovni prostor na I spratu: Površina za izdavanje je 66,30 m²,sa početnom najnižom mesečnom cenom od 240,00 din/m² bez PDV-a
2. Magacinski prostor (lučna hala-galerija br.6): Površina za izdavanje je 263 m²,sa početnom najnižom mesečnom cenom od 50,00 din/m² bez PDV-a
3. Magacinski prostor (hala tekuće opravke): Površina za izdavanje je 547 m²,sa početnom najnižom mesečnom cenom od 50,00 din/m² bez PDV-a
4. Manipulativni prostor: Površina za izdavanje je 245 m²,sa početnom najnižom mesečnom cenom od 50,00 din/m² bez PDV-a
 • Poslovni prostor-magacin-deo i manipulativni prostor se izdaju na neodređeno vreme
 • Poslovni prostor-magacin-deo i manipulativni prostor se izdaju u zakup radi obavljanja uslužne delatnosti

13. Podaci o nepokretnosti br. 13:

 • Poslovni prostor u železničkoj stanici Užice - putnička
 • Užice, ul.Mihaila Pupina br.3
 • KP 1053, KO Užice
 • Površina za izdavanje je 66 m²,sa početnom najnižom mesečnom cenom od 300,00 din/m² bez PDV-a
 • Poslovni prostor se izdaje na neodređeno vreme
 • Poslovni prostor se izdaje u zakup radi obavljanja uslužne delatnosti

14. Podaci o nepokretnosti br. 14:

 • Lokal br.38 u glavnoj železničkoj stanici Beograd
 • Beograd, ul.Savska br.2
 • KP 1532, KO Savski venac;
 • Površina za izdavanje je 12 m²,sa početnom najnižom mesečnom cenom od 1127,00 din/m² bez PDV-a
 • Lokal se izdaje na neodređeno vreme
 • Lokal se izdaje u zakup radi obavljanja uslužne delatnosti

15. Podaci o nepokretnosti br. 15:

 • Poslovni prostor u Beogradu, Palata "Jadran", I sprat
 • Beograd, ul. Hajduk Veljkov venac br.4
 • KP 829, KO Savski venac
 • Površina za izdavanje je 68 m²,sa početnom najnižom mesečnom cenom od 663,00 din/m² bez PDV-a
 • Poslovni prostor se sastoji od 3 kancelarije ( br.23, br.24 i br.25 ) i hodnika
 • Poslovni prostor se izdaje na neodređeno vreme
 • Poslovni prostor se izdaje u zakup radi obavljanja uslužne delatnosti

16. Podaci o nepokretnosti br. 16:

 • Poslovni prostor-deo robnog magacina u reonu železničke stanice Užice
 • Užice, žel.stanica Užice, ul.Mihajla Pupina bb
 • KP 8496/4, KO Užice
 • Površina za izdavanje je 111 m²,sa početnom najnižom mesečnom cenom od 90,00 din/m² bez PDV-a.
 • Magacinski prostor se izdaje na neodređeno vreme
 • Magacinski prostor se izdaje u zakup radi obavljanja uslužne delatnosti

17. Podaci o nepokretnosti br. 17:

 • Poslovni prostor u reonu železničke stanice Niš
 • Niš, ul.Dimitrija Tucovića bb
 • KP 3626, KO Niš-Bubanj
 • Površina za izdavanje je 21 m²,sa početnom najnižom mesečnom cenom od 420,00 din/m² bez PDV-a
 • Poslovni prostor se izdaje na neodređeno vreme
 • Poslovni prostor se izdaje u zakup radi obavljanja uslužne delatnosti

Visina depozita za učešće u postupku prikupljanja pismenih ponuda:
Za sve oglašene nepokretnosti, visina depozita se utvrđuje u visini 10% od početne najniže oglašene cene zakupnine na mesečnom nivou.

Uplata se vrši na uplatni račun 160-443925-14 Banka Intesa sa naznakom „Depozit za učešće u postupku prikupljanja pismenih ponuda“.

Povraćaj depozita učesnicima koji nisu izabrani kao najpovoljniji ponuđači izvršiće se u roku od 7 dana od dana završetka postupka uplatom na tekući račun ponuđača. Licu koje je izabrano za najpovoljnijeg ponuđača depozit neće biti vraćen. 

Troškove adaptacije i uređenja koji nemaju karakter investicionih radova neophodnih za stavljanje objekata u funkciju, koje zakupac izvodi za svoje potrebe, uz saglasnost zakupodavca, snosi zakupac bez prava na naknadu.

Ukoliko zakupac finansira radove koji imaju karakter investicionih radova neophodnih za stavljanje objekta u funkciju, uz saglasnost zakupodavca, za uložena sredstva ima pravo na umanjenje zakupnine  u iznosu od najviše 50% od mesečne zakupnine, za period koji odgovara visini uloženih sredstava, bez mogućnosti priznavanja svojinskih prava na nepokretnosti po osnovu uloženih sredstava.

Ponuda koja se podnosi treba da sadrži sledeće podatke i dokaze:

-za fizička lica lica:
Ime  i prezime, adresa stanovanja, broj lične karte, jedinstven matični broj građana (dokaz - kopija lične karte). Naznaku nepokretnosti za koju se ponuda podnosi, izjava o delatnosti koja će se obavljati, izjava da će se nepokretnost preuzeti u viđenom stanju. Dokaz o uplati depozita. Izjava da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, uplatiti depozit u iznosu od 3 mesečne zakupnine (sa obračunatim PDV).

-za preduzetnike:
Ime i prezime preduzetnika, adresa stanovanja, broj lične karte, jedinstven matični broj građana (dokaz - kopija lične karte), izvod iz registra nadležnog organa, naziv radnje, matični broj, PIB (ukoliko je u sistemu PDV-a). Naznaku nepokretnosti za koju se ponuda podnosi, izjava o delatnosti koja će se obavljati, izjava da će se nepokretnost preuzeti u viđenom stanju. Dokaz o uplati depozita. Izjava da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, uplatiti depozit u iznosu od 3 mesečne zakupnine (sa obračunatim PDV).

-za pravna lica:
Naziv i sedište pravnog lica, izvod iz registra nadležnog organa, kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, kopija potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV  (ukoliko je u sistemu PDV-a), dokaz o uplati depozita, punomoćje za lice koje zastupa  podnosioca prijave (ukoliko ima punomoćnika), naznaku nepokretnosti za koju se ponuda podnosi, izjava o delatnosti koja će se obavljati, izjava da će se nepokretnost preuzeti u viđenom stanju, izjava da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, dostaviti kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za redovno ispunjenje obaveza 5 blanko sopstvenih menica koje moraju biti evidentirane u Registru menica, da će menice biti overene pečatom i potpisane od strane lica ovlašćenog za zastupanje, i da će uz iste biti dostavljena popunjena menična ovlašćenja - pisma sa klauzulom „Bez protesta“ i rokom dospeća „Po viđenju“.

Izjava da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, uplatiti depozit u iznosu od 3 mesečne zakupnine (sa obračunatim PDV).

Mesto i vreme uvida u dokumentaciju i razgledanje objekta - nepokretnosti koja se daje u zakup, po dogovoru sa zainteresovanim zakupcima

Ponude se podnose najkasnije do 09.01.2017. godine do 12,00 časova, na adresu „Železnice Srbije“ ad, Projekat za podršku u upravljanju imovinom i popis, Beograd, Nemanjina br.6, ili se mogu predavati lično na pisarnici.

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARATI -  PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA POD REDNIM BROJEM __“
Postupak prikupljanja pisanih ponuda sprovešće se ako se prijavi najmanje jedan učesnik.
U slučaju odustajanja od učešća u postupku prikupljanja pisanih ponuda učesnik gubi pravo na povraćaj depozita.

Postupak otvaranja prispelih ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se dana 13.01.2017. godine sa početkom u 12,30 časova u sali br. 361, na prvom spratu poslovne zgrade „Železnice Srbije“ ad, Beograd, Nemanjina 6.

Postupku otvaranja ponuda imaju pravo da prisustvuju samo legitimisani ponuđači, odnosno ponuđači sa posebnim punomoćjem za učešće u postupku ili zakonski zastupnici.
Neblagovremene i nepotpune ponude neće biti razmatrane.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena zakupa po m2, bez PDV. 

Ukoliko, dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, komisija će pozvati ponuđače koji su ponudili isti iznos zakupnine da, u roku od tri dana od dana prijema poziva, dostave novu pismenu zatvorenu ponudu sa uvećanim iznosom zakupnine u odnosu na prethodno datu ponudu a komisija će otvoriti ove ponude i utvrditi najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko ponuđači, u roku od tri dana ne dostave novu ponudu, odnosno dostave ponudu sa istovetnom otkupninom, komisija će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača po slobodnom uverenju.

Komisija će najkasnije u roku od 7 dana, od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, pismeno obavestiti sva lica koja su dostavila ponudu o donetoj odluci.

Ako ponuđač, čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, ne zaključi ugovor o zakupu u roku od 15 dana od dana prijema poziva zakupodavca, ugovor će biti zaključen sa sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

Oglas će biti objavljen na, internet stranici “Železnice Srbije”ad www.zeleznicesrbije.com i dnevnom listu „Danas“ dana 23.12.2016 godine.

Svaki ponuđač ima pravo da se, pre dostavljanja ponude koja je konačna i izražena u dinarima, informiše detaljnije o proceduri postupka, uslovima i kriterijumima za odlučivanje i to svakog radnog dana od 08 do 16 časova u kancelariji broj 378 ili na e-mail milos.jelic@srbrail.rs.

Osoba za kontakt:
Zoran Đurović, broj tel. 064/8454-753

OGLAS o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora možete preuzeti ovde.

      IZDVAJAMO
      NAJAVE DOGAĐAJA
      VESTI
      RED VOŽNJE
      NAJNOVIJA "PRUGA"
      LOKACIJA TERETNIH KOLA
      MEDIJA CENTAR
      ŠARGANSKA OSMICA
      TURISTIČKI VOZ "ROMANTIKA"
      PLAVI VOZ
       
      © Železnice Srbije 2006 | produced by MASSVision, powered by cMASS