ŽELEZNICE SRBIJE

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
RADNIKA ŽELEZNICA SRBIJE
130 GODINA ŽELEZNIČKOG ZDRAVSTVA U SRBIJI
1886 - 2016. GODINE

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Železnica Srbije obeležava 130 godina organizovanog železničkog zdravstva u našoj zemlji,  u vreme kada srpske železnice, uz punu pomoć države, uspešno realizuju proces modernizacije, reforme i sveukupnog napretka. U takvim uslovima, zdravstvena zaštita železničara i članova njihovih porodica  dobila je značaj veći nego ikad.

Punih trinaest decenija uporedo sa razvojem železničkog saobraćaja u Srbiji stvarani su uslovi i za razvoj železničkog zdravstva, da bi Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Železnica Srbije postao danas jedna od najsavremenijih i najkvalitetnijih medicinskih ustanova u zemlji.

Data/Images/1.prva_eleznika_ambulanta_bila_je_u_zgradi_eleznike_stanice_beograd_1884._s.jpg

Data/Images/2.sanitetski_voz_srpska_drzavna_zeleznica_1889__s.jpg

Data/Images/3._ranjenici_bitolj_1916_s.png

Prva pruga u Srbiji između Beograda i Niša svečano je otvorena za redovan železnički saobraćaj 15. septembra 1884. godine. Bio je to početak železnice na ovim prostorima, čime je Srbija dobila važnu ulogu kao velika saobraćajna raskrsnica u ovom delu Evrope.

Prvi dokument kojim se reguliše zdravstvena problematika na železnici stupio je na snagu 1. decembra 1886. godine. Bio je to "Pravilnik o kasi za pomoć". U to vreme pri Železničkom odeljenju Ministarstva građevina bilo je ustanovljeno i mesto sanitetskog referenta.

Nastankom Srpskih državnih železnica, 1889. godine, formiran je i Odsek za sanitetsku službu,  na čijem je  čelu bio  dr Đorđe Petrović.

Prve prostorije Železničke ambulante u Beogradu nalazile su se u zgradi Železničke stanice u Beogradu, gde je početkom poslednje decenije 19. veka počela organizovana železnička zdravstvena služba u Srbiji.

Data/Images/4._srpsku_vojsku_je_pomagala_zdravstvena_sluba_iz_inostrantva_s.jpg

Data/Images/5._dr_izabela_emzi_haton_sa_svojom_enskom_hirurkom_ekipom_bitolj_s.jpg

Data/Images/6.slikarka_nadeda_petrovi_sa_sanitetskim_osobljem_valjevske_bolnice_s.jpg

Zdravstvenu zaštitu među prvima u Srbiji, već 1892. godine,  organizuju i niški železničari. U improvizovanoj baraci na železničkoj stanici počinje sa radom Železnička ambulanta u Nišu. Osnovali su je sami železničari, koji su ulagali sredstva za osiguranje, od čega su plaćani lekovi i materijal.

Organizovana železnička zdravstvena služba u Srbiji pratila je tako izgradnju prvih pruga u našoj zemlji. Doprinos železnice i železničkog zdravstva u oslobodilačkim balkanskim i svetskim ratovima tokom 19. i 20. veka na ovim prostorima bio je neprocenjiv, naročito u organizaciji saobraćaja sanitetskih vozova, koji su služili za evakuaciju ranjenika sa bojišta i u pružanju prve pomoći.

Godine 1912. zbog mobilizacije muškaraca za balkanske ratove, dužnost železničkih lekara prvi put obavljaju srpske lekarke. Od njih su najpoznatije dve: dr Božena Bartoš Mihajlović  i  dr Jelena Jovanović.

Veliki vojskovođa Radomir Putnik ocenjujući značaj železnice i sanitetskih vozova u oslobodilačkim ratovima u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka, rekao je: "Srbija je u to vreme imala tri armije, a ja sam imao priliku i čast da komandujem i četvrtom, a to je bila naša železnica".

Data/Images/7._elezniki_sanitetski_voz_za_vreme_rata_19131914_s..png

Data/Images/8._bolnica_dravnog_saobraajnog_osoblja_na_dedinju_beograd_1933_s..jpg

Data/Images/9.1946._v_2._centralna_ambulanta_u_beogradu_s.jpg

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika "Železnica Srbije" proteklih decenija pratio je sve društvene promene i razvoj železnice, uvek pružajući železničarima najkvalitetniju, najstručniju i najbržu zdravstvenu zaštitu. Pedestih godina prošlog veka imao je u svom sastavu i Železničku bolnicu u Beogradu.

Od 1990. godine osnivanjem Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP "Beograd" sistem železničkog zdravstva u Srbiji postaje jedinstven, a danas Zavod posluje kao zavisno društvo "Železnica Srbije" ad, sa imovinom koja je stoprocentno u državnom vlasništvu.

Uz punu pomoć osnivača,  Zavod danas organizovano i planski brine o zdravlju oko sto hiljada osiguranika, među kojima je najviše železničara, članova njihovih porodica i železničkih penzionera, kao i drugih građana Srbije.

Opredeljeni za moderno, menadžersko poslovanje, Zavod danas nastoji i da na tržišnim osnovama privuče što veći broj korisnika i izvan železničkog sistema.

Data/Images/10._zaposleni_u_eleznikoj_bolnici_dedinje_1952_s..jpg

Data/Images/11._jedno_odeljenje_eleznike_bolnice_u_beogradu_1963_s.jpg

Data/Images/12._dr_sofija_aleksandrovna_hirurg_s.jpg

Brinući decenijama o zdravlju železničara, Zavod je odgovoran i za bezbedno funkcionisanje železničkog saobraćaja u Srbiji, a samim tim i za milione putnika i tona robe koji se godišnje prevezu našim prugama. Pored niza preventivnih zdravstvenih pregleda, već pune tri decenije u skladu sa Pravilnikom o proveri radne sposobnosti radnika koji neposredno obavljaju železnički saobraćaj u Zavodu se godišnje obavi i više desetina hiljada predradnih pregleda izvršnog osoblja, kao vrsta specifične provere zdravstvene sposobnosti pre, u toku i posle rada.

Tako je samo u 2015. godini obavljeno preko deset hiljada preventivnih pregleda, kojima je bilo obuhvaćeno oko šest i po hiljada železničara, kao i oko 56 hiljada predradnih pregleda izvršnog železničkog osoblja.

Zavod danas spada u najmodernije i najstručnije zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite, koje maksimalno kvalitetno, odgovorno i efikasno sprovode mere primarne i sekundarne prevencije bolesti, kao i opštemedicinsku zaštitu železničara. Tako se u  Zavodu obavljaju pregledi iz: medicine rada, radiologije, oftalmologije, neurologije, psihijatrije, otorinolaringologije, hirurgije, interne medicine, ginekologije, medicine sporta, funkcionalne dijagnostike, fizikalne medicine, dermatologije, stomatologije i drugih grana medicine.

Data/Images/13._z.z.z.z.r._zeleznice_srbije_s.jpg

Data/Images/14._z.z.z.z.r._magnetnarezonanca_s.jpg

Data/Images/15._z.z.z.z.r._zeleznice_srbije_s.jpg

Zavod danas funkcioniše u 16 gradova širom Srbije, a osim mreže ambulanti ima i Domove zdravlja u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, koji su opremljeni najsavremenijom medicinskom opremom i aparatima.

Zavod je, pored ostalog, opremljen savremenim aparatima za rano otkrivanje osteoporoze, ultrazvučnim aparatima za dijagnostiku oboljenja srca i ergometrijskom trakom, aparatom za kompjuterizovanu perimetriju za ispitivanje vidnog polja, za spirometriju i pulsnu oksimetriju, zatim najsavremenijim uređajima iz oblasti biohemijske i hematološke laboratorijske dijagnostike, a od 2004. godine radi i Centar za magnetnu rezonancu, koji zahvaljujući jedinstvenom aparatu u čitavom regionu sa jačinom magnetnog polja od tri tesle, omogućava brzu i sigurnu dijagnostiku.

Ljudi su svakako ono najbolje čime Zavod danas raspolaže, a među 750 zaposlenih više od polovine su sa visokom stručnom spremom, od čega više od 200 lekara svih specijalnosti.

Otvorena izložba "130 godina železničkog zdravstva u Srbiji"

Proslavljen jubilej Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika "Železnice Srbije"
Svečanom akademijom i nizom manifestacija obeleženo 130 godina Zavoda za zdravstvenu zaštitu železničara i organizovanog železničkog zdravstva u Srbiji

Organizovan Nacionalni kurs 1. kategorije „Komplikacije diabetes mellitusa“

U Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“, u okviru obeležavanja 130 godina železničkog zdravstva u Srbiji, 27. oktobra organozovan je Nacionalni kurs 1. kategorije „Komplikacije diabetes mellitusa“. Učesnike Kursa je pozdravio i poželeo im dobrodošlicu prim.dr Vlado Batnožić, direktor Zavoda.

Kurs je radio u dve sesije. U prvoj sesiji moderatori su bili prof. dr Slobodan Antić iz Kliničkog centra u Nišu i prof.dr Lepša Žorić, sa Medicinskog fakulteta Priština(sedište u Kosovskoj Mitrovici) , dok je moderator druge sesije bio prof.dr Slobodan Apostoloski.

Data/Images/1._s.jpg

Data/Images/2_s_no12.jpg

Data/Images/3_s_no14.jpg

U okviru prve sesije govorilo se o : „Ulozi primarne zdravstvene zaštite u prevenciji dijabetesa tipa 2“ koju je izložila prim. dr Desanka Vuletić, o „Terapiji tipa 2 dijabetes mellitusa- individualni pristup“, o kome je govorila prim. dr Branka Pejović Đurić, dok je dr Miloš Jovanović prezentovao temu „Laboratorijsko otkrivanje hroničnih komplikacija dijabetesa: mikroalbuminurija“ . Takođe je bilo reči i o „Dijabetičnoj retinopatiji“ , kao i o „ORL oboljenjima i dijabetes- mellitusa- prikaz slućaja“ , o kojima su govorili mr sci med. Milan Stojičić i prim. dr Ljubomir Ignjatović.

Teme druge sesije odnosile su se na: „Ulogu insulinske rezistencije u ishemijskoj bolesti mozga" koju je izložio ass mr sci Milija Mijailović, o „ Karotidnoj bolesti i dijabetesu mellitusa“ govorila je dr sci med. Gordana Đurić, dok je prof. dr Slobodan Apostoloski svojim kolegama prezentovao temu „Komplikacije dijabetes mellitusa na perifernom nervnom sistemu i lečenje“. Dr sci Katarina Petrović govorila je o „Psihičkom profilu obolelih od dijabetesa“ , a mr sci med. Saša Lukić o „Proceni radne sposobnosti obolelih sa dijabetesom“.

Nakon izlaganja tema kursa, usledila su pitanja i diskusija. Za učesnike kursa je organizovana provera znanja, rešavanje testa i ocenjivanje.

Stručni skup "Sociomedicinski značaj slip apnea sindroma na rizične profesije" održan 28. oktobra u Zavodu za zadravstvenu zaštitu radnika "Železnice Srbije"

Povodom obeležavanja jubileja - 130 godina železničkog zdravstva u Srbiji, u Zavodu za zadravstvenu zaštitu radnika “Železnice Srbije” 28. oktobra održan je stručni skup na temu „ Sociomedicinski značaj slip apnea sindroma na rizične profesije“. Prim.dr Vlado Batnožić, direktor Zavoda, pozdravljajući učesnike skupa podsetio je da železničko zdravstvo ove godine proslavlja veliki jubijej . Duga tradicija obavezuje zaposlene u Zavodu, da se kvalitet pružanja zdravstvenih usluga i dalje održava na najvišem nivou primenjujući najsavremenija medicinska dostignuća u praksi.

Data/Images/1._s_no1.jpg

Data/Images/2._s_no1.jpg

Data/Images/3._s_no2.jpg

Stručni skup radio je u tri sesije u kojima su moderatori bili prof. Ivan Kopitović, prim. dr sci med. Slavko Janković i doc. dr Miodrag Vukčević.
O “Sociomedicinskom značaju slip apnea sinroma na rizične profesije” govorio je prof Ivan Kopitović, dok je doc. Dr Miodrag Vukčević objasnio “Zašto i kako moramo lečiti OSAS”.

U okviru druge sesije prim. dr sci med. Slavko Janković, prezentovao je rad na temu “Poremećaj ponašanja u REM spavanju i degenerativne bolesti CNS”, a prim. dr Zora Okiljević govorila je o “Oceni zdravstvene sposobnosti obolelih od slip apnea sindroma i upravljanje motornim vozilom - dileme i izazovi”.

IZDVAJAMO
NAJAVE DOGAĐAJA
VESTI
RED VOŽNJE
NAJNOVIJA "PRUGA"
LOKACIJA TERETNIH KOLA
MEDIJA CENTAR
ŠARGANSKA OSMICA
TURISTIČKI VOZ "ROMANTIKA"
PLAVI VOZ
 
© Železnice Srbije 2006 | produced by MASSVision, powered by cMASS