ŽELEZNICE SRBIJE
Data/Images/srbija_kargo.png

Srbija Kargo

Veb-sajt Srbija Kargo

Agencija za privredne registre 10. avgusta 2015. donela je rešenje o upisu u registar Akcionarskog društva za železnički prevoz robe "Srbija Kargo".

Privredno društvo konstitusalo je svoju skupštinu, koja je u skladu sa zaključkom Vlade Srbije imenovala vršioce dužnosti izvršnih direktora.

U Društvu za železnički prevoz robe "Srbija Kargo" za vršioca dužnosti predsednika Odbora i generalnog direktora imenovan je dr Miroljub Jevtić, a za izvršne direktore diplomirani ekonomista Zvezdan Pavićević i diplomirani mašinski inženjer Radoljub Gemaljević.

Data/Images/miroljub_jevtic_no6.jpg
Vršilac dužnosti generalnog direktora:
dr Miroljub Jevtić


Izvršni direktor:
Radoljub Gemaljević dipl. maš. inž.

Izvršni direktor:
Zvezdan Pavićević dipl. ekonomista

SKUPŠTINA DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ ROBE "SRBIJA KARGO"

Skupštinu Društva za železnički prevoz robe "Srbija Kargo" čine Tamara Babić (predsednik), Ivan Jovanović, diplomirani pravnik, Ljiljana Aćimović, diplomirani menadžer bezbednosti; Dragica Gavrilović, diplomirani politokolog i Vladimir Pantelić, diplomirani pravnik.

DELATNOST DRUŠTVA:

U Društvu se obavlja delatnost železničkog prevoza tereta. Radi obezbeđenja neprekidnog i urednog funkcionisanja procesa rada, racionalnog upravljanja kadrovskim i drugim resursima, poboljšanja kvaliteta pružanja usluga i ostvarivanja planiranih poslovnih ciljeva i rezultata u Društvu su organizovani poslovi: saobraćajno operativni, poslovi vuče vozova, održavanja voznih sredstava, razvoja i investicija, prodaje, transportni poslovi, poslovi unutrašnje kontrole, interne revizije, finansijsko-računovodstveni poslovi i plan, kao i poslovi nabavke i stovarišnog poslovanja, informatike, pravni poslovi i poslovi ljudskih resursa i korporativne odgovornosti.

IZDVAJAMO
NAJAVE DOGAĐAJA
VESTI
RED VOŽNJE
NAJNOVIJA "PRUGA"
LOKACIJA TERETNIH KOLA
MEDIJA CENTAR
ŠARGANSKA OSMICA
TURISTIČKI VOZ "ROMANTIKA"
PLAVI VOZ
 
© Železnice Srbije 2006 | produced by MASSVision, powered by cMASS