ŽELEZNICE SRBIJE
Odlazak "Ćire"

Jedna od najlepših trasa na svetu do 1974. godine prolazila je Mokrom Gorom i dolinama razasutim na padinama Tare, Zlatibora i Šargana. Prugom uskog koloseka, koja je povezivala Beograd sa Sarajevom i Dubrovnikom, krstario je popularni "Ćira". Gotovo  pola veka ova pruga otvarala je Mokroj Gori vrata u svet.

Data/Images/sargan_06.jpg

Napredak i razvoj čitavog društva, pa i saobraćaja,  ukinuo je parnjače i pruge uskog koloseka koje su postale  deo železničke istorije. Ovu sudbinu, na žalost, nije mogla izbeći i u svetu jedinstvena Šrganska "osmica". Naime, poslednji voz Šarganom je prošao 28. februara 1974. godine.

Data/Images/sargan_07.jpg

IZDVAJAMO
NAJAVE DOGAĐAJA
VESTI
RED VOŽNJE
NAJNOVIJA "PRUGA"
LOKACIJA TERETNIH KOLA
MEDIJA CENTAR
ŠARGANSKA OSMICA
TURISTIČKI VOZ "ROMANTIKA"
PLAVI VOZ
 
© Železnice Srbije 2006 | produced by MASSVision, powered by cMASS