ŽELEZNICE SRBIJE
Vizija, misija i strateški ciljevi

Vizija

Ostati dominantan i pouzdan poslovni partner novoosnovanim društvima, privredi i Državi, prepoznat po kvalitetnom, dostupnom i pristupačnom inžinjeringu, konsaltingu, kao i edukativnim, informativnim i finansijskim uslugama, sa ciljem da novoosnovanim železničkim društvima omogući poslovnu efikasnost i konkurentnost i lidersku poziciju na dugi rok u železničkom sektoru u regionu.

Misija

Društvo ima osnovni zadatak da efektivno pruža Dražavi tehničku podršku u rešavanju viška zaposlenih, viška imovine i istorijskih dugova Železnice i institucionalnom razvoju železničkog sektora.

Strateški ciljevi:

Na bazi definisane vizije i misije strateški ciljevi su:

 • podrška Državi u rešavanju istorijskih dugova železnice, pre svega onih koje Država garantuje; podrška Državi na usklađivanju zakonskih propisa; 
 • upravljanje procesom restrukturiranja zavisnih preduzeća;
 • pomoć pri izradi studije radne snage i podrška rešavanju viška zaposlenih; 
 • pomoć institucionalnom razvoju železničkog sektora;
 • rešavanja obaveza i potraživanja „Železnice Srbije“ akcionarsko društvo;
 • popis imovine, obaveza i potraživanja „Železnice Srbije“ akcionarsko društvo na dan koji prethodi danu registracije novih železničkih preduzeća, u cilju transprentne i precizne primopredaje imovine i obaveza prema usvojenom Deobnom bilansu;
 • redefinisanje Deobnog bilansa „Železnice Srbije“ ad u cilju potpunog izdvajanja non-core imovine (pre svega NPO) koja nije u funkciji osnovnih delatnosti tri novoosnovana železnička preduzeća, a prema preporukama finalnog izveštaja Konsultanta „Planet“;
 • organizovanje revizije izvršene statusne promene „Železnice Srbije“ ad, uključujući reviziju finansijskih izveštaja, popisa, deobnog bilansa i početnih stanja novoosnovanih preduzeća;
 • pružanja poslovnih usluga u cilju podizanja efikasnosti i efektivnosti novoosnovanih preduzeća;
 • podrška u procesu tranzicije novoosnovanih društava, pre svega kroz prenos prava i obaveza iz poslovanja;
 • arhiviranje i čuvanje poslovne dokumentacije i muzejskih vrednosti.

IZDVAJAMO
NAJAVE DOGAĐAJA
VESTI
RED VOŽNJE
NAJNOVIJA "PRUGA"
LOKACIJA TERETNIH KOLA
MEDIJA CENTAR
ŠARGANSKA OSMICA
TURISTIČKI VOZ "ROMANTIKA"
PLAVI VOZ
 
© Železnice Srbije 2006 | produced by MASSVision, powered by cMASS