ŽELEZNICE SRBIJE
Srbija Kargo

Agencija za privredne registre 10. avgusta 2015. donela je rešenje o upisu u registar Akcionarskog društva za železnički prevoz robe "Srbija Kargo".Privredno društvo konstitusalo je svoju skupštinu, koja je u skladu sa zaključkom Vlade Srbije imenovala vršioce dužnosti izvršnih direktora.

U Društvu za železnički prevoz robe "Srbija Kargo" za vršioca dužnosti predsednika Odbora i generalnog direktora imenovan je dr Miroljub Jevtić, a za izvršne direktore diplomirani ekonomista Zvezdan Pavićević i diplomirani mašinski inženjer Radoljub Gemaljević.

Skupština Društva za železnički prevoz robe "Srbija Kargo"

Skupštinu Društva za železnički prevoz robe "Srbija Kargo" čine Ivana Despotović, diplomirani ekonomista (predsednik); Ivan Jovanović, diplomirani pravnik, Ljiljana Aćimović, diplomirani menadžer bezbednosti; Dragica Gavrilović, diplomirani politokolog i Vladimir Pantelić, diplomirani pravnik.

Delatnost društva

U Društvu se obavlja delatnost železničkog prevoza tereta. Radi obezbeđenja neprekidnog i urednog funkcionisanja procesa rada, racionalnog upravljanja kadrovskim i drugim resursima, poboljšanja kvaliteta pružanja usluga i ostvarivanja planiranih poslovnih ciljeva i rezultata u Društvu su organizovani poslovi: saobraćajno operativni, poslovi vuče vozova, održavanja voznih sredstava, razvoja i investicija, prodaje, transportni poslovi, poslovi unutrašnje kontrole, interne revizije, finansijsko-računovodstveni poslovi i plan, kao i poslovi nabavke i stovarišnog poslovanja, informatike, pravni poslovi i poslovi ljudskih resursa i korporativne odgovornosti.

IZDVAJAMO
NAJAVE DOGAĐAJA
VESTI
RED VOŽNJE
NAJNOVIJA "PRUGA"
LOKACIJA TERETNIH KOLA
MEDIJA CENTAR
ŠARGANSKA OSMICA
TURISTIČKI VOZ "ROMANTIKA"
PLAVI VOZ
 
© Železnice Srbije 2006 | produced by MASSVision, powered by cMASS