ŽELEZNICE SRBIJE
Kola 0.76 m

Kola 0.76 m

Romantika

2-osovinska

4-osovinska

Kola - širina koloseka 0.76 m

3 razred

Data/Images/ko_01_s.jpg

Putnički vagon III razreda, Cls 3597 (B 3597), iz 1923. godine, kolosek 0,76 m. Muzejski eksponat - Požega.


4 razred

Data/Images/ko_02_s.jpg

Putnički vagon IV razreda, En 4200 (Cn 3206), iz 1885. godine, kolosek 0,76 m. Muzejski eksponat - Požega.


Službena kola

Data/Images/ko_03_s.jpg

Službena kola, De 5613, iz 1917. godine, kolosek 0,76 m. Muzejski eksponat - Požega.


Otvorena teretna kola (serija K)

Data/Images/ko_04_s.jpg

Otvorena teretna kola (serija K), K 56043, kolosek 0,76 m. Muzejski eksponat - Požega.


Zatvorena teretna kola (serija G)

Data/Images/ko_05_s_no1.jpg

Zatvorena teretna kola (serija G), G 40137, kolosek 0,76 m. Muzejski eksponat - Požega.


Kola cisterna (serija R)

Data/Images/ko_06_s.jpg

Kola cisterna (serija R), R 84202, kolosek 0,76 m. Muzejski eksponat - Požega.


Salon kola

Data/Images/ko_07_s.jpg

Salon vagon austrijskog cara Franca Jozefa I, iz 1897. godine. Kolosek 1,00 m. Muzejski eksponat - Požega.

IZDVAJAMO
NAJAVE DOGAĐAJA
VESTI
RED VOŽNJE
NAJNOVIJA "PRUGA"
LOKACIJA TERETNIH KOLA
MEDIJA CENTAR
ŠARGANSKA OSMICA
TURISTIČKI VOZ "ROMANTIKA"
PLAVI VOZ
 
© Železnice Srbije 2006 | produced by MASSVision, powered by cMASS