ŽELEZNICE SRBIJE
Parne 1.435 m

Parne 0.60 m

Parne 0.76 m

Parne 1.435 m

Dizel

Elektro

Parne lokomotive - širina koloseka 1.435 m

Serija JŽ 01

Data/Images/par3_01_s.jpg

Berliner Maschinenbau AG, vormals L. Schwartzkopff, Berlin. Počev od 1912. godine, Srpske državne železnice su nabavile parne lokomotive ove serije, tip 1C1-4hv. Danas je lokomotiva 01-088 u eksploataciji muzejskog voza ŽTP-a Beograd, dok su kao muzejski eksponati izložene u Subotici 01-070, Nišu 01-035, Crvenom Krstu 01-121 i Kosovu Polju 01-043.


Serija JŽ 05

Data/Images/par3_02_s.jpg

Berliner Maschinenbau AG, vormals L. Schwartzkopff, Berlin, 1930. Lokomotiva 05-025, tip 2C1-2h - muzejski eksponat, Niš, fabrika MIN.


Serija JŽ 11

Data/Images/par3_03_s.jpg

MAVAG, Budapest, 1947. Tri lokomotive ove serije (11-015, 11-022 i 11-023), tip 2D-2h, korisćeno je za potrebe Plavog voza u periodu od 1947-1957. godine. Lokomotiva 11-022, muzejski eksponat, Beograd.


Serija JŽ 17

Data/Images/par3_04_s.jpg

MAVAG, Budapest, 1917. Služila za vuču lokalnih putničkih vozova. Lokomotiva 17-035, tip 1C1t-2h, nalazi se u Nišu - muzejski eksponat.


Serija JŽ 33

Data/Images/par3_05_s.jpg

Henschel & Sohn, Kassel, 1944. Lokomotiva 33-087, tip 1E-2h, u eksploataciji muzejskog voza ŽTP-a Beograd, dok je jedna lokomotiva ove serije izložena kao muzejski eksponat u Obrenovcu.


Serija JŽ 51

Data/Images/par3_06_s.jpg

MAVAG, Budapest, 1917. Lokomotiva 51-052, tip 1C1t-2h, u eksploataciji muzejskog voza ŽTP-a Beograd, dok su lokomotive ove serije izložene kao muzejski eksponati u Vršcu 51-152, Zrenjaninu 51-037, Kikindi 51-159 i Novom Sadu 51-007.


Serija JŽ 61

Data/Images/par3_07_s.jpg

Henschel & Sohn, Kassel, 1922. Lokomotiva 61-002, tip Ct-2n, nalazi se u Nišu - muzejski eksponat.


Serija JŽ 120

Data/Images/par3_08_s.jpg

MAVAG, Budapest, 1906. Lokomotiva 120-019, tip C-2nv, nalazi se u rudniku "Rembas" Resavica - u voznom stanju.


Serija JŽ 126

Data/Images/par3_09_s.jpg

MAVAG, Budapest, 1899. Lokomotiva 126-014, tip C-2nv, nalazi se u rudniku "Rembas" Resavica - u voznom stanju.


Serija JŽ 152

Data/Images/par3_10_s.jpg

MAVAG, Budapest, 1889. Lokomotiva 152-077, tip Ct-2n, nalazi se u ložionici "Crveni Krst", Niš - muzejski eksponat.


Serija JŽ 162

Data/Images/par3_11_s.jpg

Wiener Lokomotivfabrics-AG, Wien-Floridsdorf, 1881. Lokomotiva 162-004, tip B1t-2n, nalazi se u ložionici "Crveni Krst", Niš - muzejski eksponat.

IZDVAJAMO
NAJAVE DOGAĐAJA
VESTI
RED VOŽNJE
NAJNOVIJA "PRUGA"
LOKACIJA TERETNIH KOLA
MEDIJA CENTAR
ŠARGANSKA OSMICA
TURISTIČKI VOZ "ROMANTIKA"
PLAVI VOZ
 
© Železnice Srbije 2006 | produced by MASSVision, powered by cMASS