ŽELEZNICE SRBIJE
Parne 0.60 m

Parne 0.60 m

Parne 0.76 m

Parne 1.435 m

Dizel

Elektro

Parne lokomotive - širina koloseka 0.60 m

"Milan"

Data/Images/par1_01_s.jpg

"Milan" ili "No1", tip B1t-2n, proizvedena u rudniku "Majdanpek" 1882. godine. Najstarija parna lokomotiva sagrađena na Balkanu, koloseka 0,60 m. Radila na rudničkoj pruzi u Majdanpeku. Muzejski eksponat - Požega.


"Kostolac"

Data/Images/par1_02_s.jpg

"Kostolac" iz 1916. godine, tip BBt-4n, kolosek 0,60 m. Ove lokomotive proizvedene su u Americi za potrebe francuske vojne železnice. Saobraćala na prugama rudnika uglja "Stari Kostolac". Samo dve ovakve parne lokomotive su sačuvane u svetu. Muzejski eksponat - Požega.


Serija JŽ 99.4

Data/Images/par1_03_s.jpg

Berliner Maschinenbau AG, vormals L. Schwartzkopff, Berlin, 1917. Serija JŽ 99.4-084, tip Dt-2n, koloseka 0,60 m. Građena za nemačke vojne železnice. Saobraćala na pruzi Skopje-Gostivar-Ohrid u periodu 1917-1965. Muzejski eksponat - Beograd.

IZDVAJAMO
NAJAVE DOGAĐAJA
VESTI
RED VOŽNJE
NAJNOVIJA "PRUGA"
LOKACIJA TERETNIH KOLA
MEDIJA CENTAR
ŠARGANSKA OSMICA
TURISTIČKI VOZ "ROMANTIKA"
PLAVI VOZ
 
© Železnice Srbije 2006 | produced by MASSVision, powered by cMASS