SERBIAN RAILWAYS
Data/Images/zeleznice_srbije_logo.jpg

Železnice Srbije a.d.

Vlada Srbije je 2. jula 2015. donela odluku o statusnoj promeni "Železnica Srbije", izdvajanja uz osnivanje novih akcionarskih društava - "Infrastruktura železnice Srbije", "Srbija voz" i "Srbija Kargo".

Na čelu "Železnica Srbije" a.d. i dalje se nalazi rukovodstvo koje imenovala Skupština "Železnica Srbije", a u skladu sa zaključkom Vlade Republike Srbije od 17. januara 2015.

Na sednici Skupštine održane 17. januara 2015. godine za izvršne direktore jednoglasno su izabrani Miroslav Stojčić, Rajko Ković i Nenad Kecman.

Izvršni odbor "Železnica Srbije" a.d. na prvoj sednici, koja je održana 17. januara 2015. u Beogradu, za generalnog direktora kompanije izabrao je Miroslava Stojčića.

Data/Images/miroslav_stojcic_no1.jpg
Generalni direktor:
Miroslav Stojčić dipl. saobr. inž.

Data/Images/rajko_kovic_no1.jpg
Izvršni direktor:
Rajko Ković dipl. ekonomista
Data/Images/nenad_kecman_no1.jpg
Izvršni direktor:
Nenad Kecman dipl. saobr. inž.

SKUPŠTINA DRUŠTVA "ŽELEZNICE SRBIJE" AD

Članovi Skupštine su: Zoran Anđelković (predsednik), ekonomista; Dragoslav Adžić, dipl. mašinski inženjer; doc. dr Dejan Vukosavljević, dipl. ekonomista; prof. dr Radmila Grozdanić, dipl. ekonomista; Kasim Zoranič, dipl. ekonomista; Radosav Popović, dipl. inženjer saobraćaja; Slobodan Radosavljević, dipl. politikolog; Petar Aleksić, dipl. ekonomista; Snežana Radonjić, dipl. ekonomista; Goran Gavrančić, master inženjer saobraćaja; Danijel Tucaković, dipl. ekonomista; Katarina Prodanović, inženjer informatike; Dragomir Petronijević, dipl. ekonomista; Saša Đorđević, dipl. ekonomista; Milan Maksimović, dipl. inženjer saobraćaja.

DELATNOST DRUŠTVA

Delatnosti Društva su: Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje, konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije i ostale usluge informacione tehnologije, kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, kao i iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima, računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje, tehničko ispitivanje i analize, iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme imaterijalnih dobara, delatnost muzeja, galerija i zbirki.

Društvo može da obavlja i sve druge delatnosti, poslove i usluge u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, dozvoljene zakonom, uz saglasnost Osnivača.

Društvo je osnivač zavisnih društava kapitala (u daljem tekstu: kontrolisana društva): Saobraćajni institut CIP d.o.o. Beograd, Društvo za prevenciju invalidnosti i radno osposobljavanje invalida, "Zaštitna radionica" d.o.o. Beograd, Društvo za kombinovani transport "Srbijakombi" d.o.o. Beograd, Železnički integralni transport Beograd d.o.o. Beograd, Preduzeće za izgradnju železničkog čvora Beograd d.o.o. Beograd, Zdravstvena ustanova - Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika "Železnice Srbije" Beograd.

Društvo uz saglasnost Osnivača može osnivati zavisna društva kapitala.

WE RECOMMEND
EVENTS
NEWS
TIMETABLE
LATEST ISSUE OF "PRUGA"
WAGON TRACKING
MEDIA CENTRE
ŠARGAN EIGHT
TOURIST TRAIN ROMANTIKA
BLUE TRAIN
 
© Serbian Railways 2006 | produced by MASSVision, powered by cMASS