SERBIAN RAILWAYS
Data/Images/infrastruktura_zeleznice_srbije.jpg

Infrastruktura železnice Srbije

Agencija za privredne registre 10. avgusta 2015. donela je rešenje o upisu u registar Akcionarskog društva za upravljanje železničkom infrastrukturom "Infrastruktura železnice Srbije". Privredno društvo konstituisalo je svoju skupštinu, koja je u skladu sa zaljučkom Vlade Srbije imenovala vršioce dužnosti izvršnih direktora.

Za predsednika Odbora direktora i vršioca dužnosti generalnog direktora Društva za upravljanje železničkom infrastrukturom "Infrastruktura železnice Srbije" imenovan je mr Goran Maksić, a za izvršne direktore diplomirani saobraćajni inženjer Milan Šegan i diplomirani ekonomista Dušan Garibović.

Data/Images/goran_maksic_no2.jpg
Vršilac dužnosti generalnog direktora:
mr Goran Maksić

Data/Images/milan_segan.jpg
Izvršni direktor:
Milan Šegan dipl. saobr. inž.
Data/Images/dusan_garibovic.jpg
Izvršni direktor:
Dušan Garibović dipl. ekonomista

SKUPŠTINA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE"

Skupštinu Društva za upravljanje železničkom infrastrukturom "Infrastruktura železnice Srbije", čine prof.dr Nebojša Bojović, diplomirani saobraćajni inženjer (predsednik); Perica Đorđević, diplomirani elektro inženjer; Slavica Manojlović, diplomirani ekonomista; Irena Injac, diplomirani pravnik i Petar Milovanović, ekonomista.

DELATNOST DRUŠTVA

Pretežna delatnost Društva: Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju. Delatnost obuhvata upravljanje javnom železničkom infrastrukturom, u delu održavanja javne železničke infrastrukture, organizovanja i regulisanja železničkog saobraćaja, obezbeđenja pristupa i korišćenja javne železničke infrastrukture svim zainteresovanim železničkim prevoznicima, kao i pravnim i fizičkim licima koja obavljaju prevoz za sopstvene potrebe, kao i zaštita javne železničke infrastrukture. Društvo obavlja delatnost od opšteg interesa, u skladu sa zakonom.

WE RECOMMEND
EVENTS
NEWS
TIMETABLE
LATEST ISSUE OF "PRUGA"
WAGON TRACKING
MEDIA CENTRE
ŠARGAN EIGHT
TOURIST TRAIN ROMANTIKA
BLUE TRAIN
 
© Serbian Railways 2006 | produced by MASSVision, powered by cMASS